Welkom bij Hoensbroekse Amateur Kunst

Boekenbrunch

De boekenbruch start weer op 16 november 2018 onder leiding van Dick Gebuys
Deelname kost € 2,50 per sessie.

Meedoen?
Stuur ons een mail en dat kunt u doen door hier op te klikken. Onderstaand filmpje is nog een impressie van een eerdere boekenbrunch in de BMV De Vlieger.
Met als gasten toen Jack Vinders, Jo Braeken en Wiel Sijstermans.
Onder bezielende leiding van Dick Gebuijs en met hulp van Els Ermers en Bertie van Loon-Ermers!
Samen op weg naar de toekomst.