Welkom bij Hoensbroekse Amateur Kunst

Financiering door crowdfunding

Het project 'Luisterliedjes' kost zoals elk project geld en daarvan moet een gedeelte bij elkaar gebracht worden door de initiatiefnemers en de deelnemers.
Een modern middel daarvoor is iedereen die dit project een warm hart toedraagt op te roepen een klein bedrag te doneren waarvoor het project dan een tegenprestatie levert. Dit heet dan crowdfunding.

Wij kunnen u berichten dat deze actie in samenwerking met voordekunst.nl een volledig succes is geworden. Dankzij vele kleine en enkele grote donaties van privépersonen en bedrijven, van de vier stichtingen Buurtgericht Werken, IBA en de Provincie Limburg hebben we het beoogde bedrag van € 5000,- bereikt.